facebook

Nasza Kadra

"Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie  a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda  a za­pytu­je - przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil".
~ J.Korczak

 

                                                                                                                          Ciocia Alina i wujek Marcin

W naszym Przedszkolu dobro Dziecka jest najważniejsze. Nauczyciele dbają nie tylko o bezpieczeństwo, pogodną, pełną spokoju, rodzinną atmosferę ale także o wszechstronny rozwój każdego Dziecka. Priorytetem naszej placówki jest zaspokojenie potrzeb rozwojowych Dzieci oraz rozbudzanie w nich woli, do kreatywnego i twórczego działania oraz przygotowanie Dzieci do szkoły zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN, realizowaną w atmosferze szczęśliwego dzieciństwa.

Ciocia Magda

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz absolwentka podyplomowego studium edukacji niezależnej na Uniwersytecie Warszawskim z pedagogiki waldorfskiej.

Ciocia Madzia jest niezwykle ciepłą, radosną i pogodną osobą. Swą szczerością wyzwala w Dzieciach entuzjazm. Zawsze jest chętna do pomocy i w pełni zaangażowana. Z łatwością buduje w Dzieciach chęć do działania. Cierpliwością i z uwagą otula każde z Dzieci, które czują się rozumiane i bezpieczne. Dzieci uwielbiają, kiedy ciocia Madzia śpiewa, opowiada bajeczki lub bawi się z nimi.

Ciocia Ania

Absolwentka studiów magisterskich zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej oraz podyplomowych studiów z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego,  Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Ciocia Ania jest pogodną, łagodną oraz wyrozumiałą osobą. Otwartość i wrażliwość cioci Ani sprawiają, że z niezwykłą łatwością nawiązuje kontakt z Dziećmi, które mogą liczyć na jej dobre słowo. Ciocia Ania jest uważnym, spostrzegawczym i troskliwym nauczycielem, posiada wyjątkowe poczucie estetyki. Z łatwością przenosi Dzieci, w świat bajek i baśni jak i w świat liter czy cyfr.

Ciocia Ewa

Absolwentka studiów magisterskich zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej Uniwersytetu Śląskiego oraz  Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku-Białej o specjalności logopedia z komunikacją alternatywną. Studentka podyplomowego studium edukacji niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego z pedagogiki waldorfskiej.
Ciocia Ewa to osoba, która swoim głębokim spokojem, koi serce każdego Dziecka. Jest niezwykle pogodną osobą, która posiada dar opowiadania bajek. Umiejętnie wsłuchuje się w potrzeby Dzieci przez co nawiązuje z nimi bardzo dobry kontakt. Dzieci czują się przy cioci Ewie bezpiecznie a przez jej dobroć darzą ją ogromną sympatią.

Ciocia Klaudia

Absolwentka studiów pedagogicznych magisterskich zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego Uniwersytetu Ślaskiego w Cieszynie. Studentka podyplomowego studium edukacji niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego z pedagogiki waldorfskiej.

Ciocia Klaudia jest pełną dobroci i pogody ducha osobą, posiadająca duży talent pedagogiczny. Posiadana wyrozumiałość, ciepło i wrażliwość, sprawiają, że jest bardzo lubianym nauczycielem przez Dzieci. Cioci Klaudii nie brakuje odpowiedzialności i zaangażowania, by Dzieci mogły na niej polegać. 

 

Ciocia Ela

Absolwentka studiów pedagogicznych magisterskich zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów terapii i edukacji dziecka z autyzmem i zespołem aspergera.
Ciocia Ela jest spokojną i miłą osobą. Cechuje ją pracowitość i zaangażowanie w pracy z Dziećmi. Poprzez swą aktywność, zachęca Dzieci do twórczego działania w atmosferze spokoju. Ciocia Ela chętnie ofiarowuje Dzieciom swój czas i uwagę, kierując się dobrem Dziecka.

Ciocia Karolina
  

Absolwentka studiów pedagogicznych magisterskich Uniwersytetu Ślaskiego w Cieszynie wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.
Ciocia Karolina jest miłym, pełnym spokoju i łagodności nauczycielem. Przez otwartość
i wrażliwość zjednuje sobie sympatię Dzieci. Rzetelnie, z zaangażowaniem przygotowuje
i wprowadza Dzieci w świat liter i cyfr, budząc w nich ciekawość i chęć poznawania świata.

 

 

 

 

 

 


                                     

 Zapisy do przedszkola Jastrzębie