Ciocia Ela

Nauczycielka

Ciocia Ela

Nauczycielka

Kwalifikacje

Absolwentka studiów pedagogicznych magisterskich zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania przedszkolnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów terapii i edukacji dziecka z autyzmem i zespołem aspergera.

Ciocia Ela jest spokojną i miłą osobą. Cechuje ją pracowitość i zaangażowanie w pracy z Dziećmi. Poprzez swą aktywność, zachęca Dzieci do twórczego działania w atmosferze spokoju. Ciocia Ela chętnie ofiarowuje Dzieciom swój czas i uwagę.

Przedszkole Pod Tęczą

2024 © Przedszkole Pod Tęczą | Designe & hosted by ProfitMedia • ProfitCMS