Główne założenia pedagogiki waldorfskiej

Alina Lerch

Główne założenia pedagogiki waldorfskiej

Treści nauczania, metodyka i dydaktyka, ukierunkowane są na wzmacnianie wewnętrznych sił Dziecka, które mają dać poczucie dziecku, zakorzenienia w świecie i radość z jego poznawania.

Pierwszym elementem wychowania dziecka to przykład i naśladowanie.

Małe dziecko nieświadomie naśladuje wszystko, co je otacza, a im jest młodsze tym bardziej jest otwarte i podatne na napływające wrażenia. Na osobach dorosłych spoczywa odpowiedzialność w dostarczaniu dziecku właściwych przykładów do naśladowania. Rudolf Steiner w swoich wykładach mówi:  ”kiedy dziecko uczy się chodzić, powinniśmy towarzyszyć mu z miłością;  kiedy dziecko uczy się mówić, winna je otaczać prawdomówność; kiedy dziecko rozwija myślenie, w jego otoczeniu winna panować jasność myśli”.

 

Jedną z idei pedagogiki waldorfskiej jest to by, grupy dzieci były grupami mieszanymi wiekowo.

Jest to jeden z naturalnych sposobów, aby od wczesnych lat życia, ukształtowały się cechy kompetencji prospołecznych u dzieci. Grupy mieszane wiekowo sprawiają, że dzieci młodsze czerpią inspirację i uczą się od dzieci starszych, starsze mogą opiekować się młodszymi, być dla nich przewodnikami, dzięki czemu stają się odpowiedzialne i czują się potrzebne oraz ważne. Dzieci w wieku przedszkolnym doświadczają intensywnego rozwoju fizycznego.

 

Jednym z warunków dobrego zdrowia dziecka jest odpowiednie pożywienie.

Posiłki w naszej placówce gotowane i przyrządzane są z produktów ekologicznych. Jadłospis zbilansowany jest do potrzeb małego dziecka, tak by naturalnie wzmacniać odporność dzieci. Kładziemy nacisk na jakość pochodzenia produktów. Przeważającymi produktami są kasze, jajka, warzywa, nabiał, produkty zbożowe i owoce.

 

Zabawa to podstawowa aktywność Dziecka w wieku przedszkolnym.

Zabawki i materiały, z których korzystają dzieci, w większości wykonane są z naturalnych materiałów. Zabawki swoją prostotą stają się otwarte na dziecięcą fantazję, która u dziecka w tym wieku jest szczególnie wyraźna i silna.

 

Sposób zabawy we wczesnym dzieciństwie, ma ścisły związek ze sposobem życia w wieku dorosłym.

Barwna i bogata zabawa w dzieciństwie przejawi się ciekawym, zaradnym i kreatywnym życiem w dorosłości.

 

Zabawa na podwórku jest min. sposobem na budowanie zdrowego organizmu.

Ruch jest podstawą życia i jego przejawem, który towarzyszy nam od chwil poczęcia. W dzieciach możemy obserwować naturalną potrzebę ruchu. Przez ruch - dziecko rozładowuje nadmierną energię, napięcia emocjonalne. Jest to podstawowa forma dotlenienia organizmu, rozwoju mięśni i wydolności organizmu. Ruch fizyczny sprzyja mineralizacji kości. Jest podstawowym źródłem rozwoju zmysłu ruchu i równowagi.

 

Oprócz właściwego otoczenia, do zdrowego rozwoju dzieci potrzebują poczucia bezpieczeństwa, który jest określony przez stały rytm.

Właściwy rytm pozwala dziecku harmonijnie rozwijać się. Zajęcia dydaktyczne oraz różne aktywności (artystyczno-plastyczne, zabawy paluszkowe i zabawy ruchowe, muzyczne, sportowe), które kształtują i rozwijają małą i dużą motorykę. Zajęcia te organizowane są w różnej formie lecz w regularnym rytmie.

 

Kolejnym ważnym elementem pedagogiki Rudolfa Steinera są codziennie opowiadane bajki, baśnie i przedstawienia lalkowe, przedstawiane w formie teatrzyku.

Opowieści te pełnią funkcje poznawczą, wychowawczą, terapeutyczną lub przygotowawczą do ważnego wydarzenia jak np. narodzin rodzeństwa.

 

Pozytywnym wynikiem harmonijnego rozwoju Dziecka, jest dobra współpraca Rodziców z Wychowawcą. W Przedszkolu organizujemy dla Rodziców konsultacje i wykłady informacyjne z dziedziny pedagogiki, wychowania, zdrowia, psychologii. Zachęcamy Rodziców, aby rozwijali się, współtworzyli atmosferę panującą w Przedszkolu, brali udział w związanych z życiem Przedszkola uroczystościach.

 

 
Przedszkole Pod Tęczą

2024 © Przedszkole Pod Tęczą | Designe & hosted by ProfitMedia • ProfitCMS